Talo Hbabna Talo

line
$9.99 Cart
PDF
$9.99
MIDI
$9.99
Sibelius
$19.99

The download package contians a PDF file for each avalible pitch.

Maqqam : Nahawand(minor)
Country : lebanon Singer : Wadi Al-Safi
Composer : Wadia' El Safi Writer : Mustafa Mahmoud
Price Per Page : $9.99 Pages : 1
Available Pitches :
D
Treble ClefD
Bass ClefD
F
Treble ClefF
Bass ClefF

Looking for another pitch?

RELATED NOTES

lineLYRICS

line

طـلـّو حـبـابـنـا طـلـّو ونـسّـم يـا هـوا بـلادي
بـيـن ربـوعـنـا حـلـّو وضـحـكـت زهـرات الـوادي
وبـالـفـّيـات غـنـّـيـنـا وعـالـمـيـّـات تـلاقـيـنـا
وعالأغـصـان ما حـلـّـو يـنـسـانـا الـطـّيـر الـشّـادي
ونـحـنـا حـكـايـات في بـالـو ومـنـّـا نـغـمـات مـوّالـو
ولـمّـا الـنـّـسـمـات تـحـلالـو بـيـن الـغـابـات بـيـنـادي

فـوق جـبـالـنـا الـسّــمـرا طـلّ الـفـجـر يـحـاكـيـنـا
وبـيـن مـروجـنـا الـخـضـرا صـار الــورد يـنـاديـنا
والأطـيـار عــالمـيـلـيـن تــروي خــبــار دروب الـعـيـن
فـوق جـبـالـنـا الـسّـمـرا طـلّ الـفـجـر يـحـاكـيـنـا
ونـحـنـا مـن بـعـيـد نـحـديـلـو وعـن حـبّ جـديـد نـحـكـيـلـو
وعـالـسّـمـر الـغـيـض نـومـيـلـو مـن خـمـر الـعـيـد يـسـقـيـنـا

طـلــّو حـبـابـنـا طـلـّـو ونـسّـم يـا هـوا بـلادي
بـيـن ربـوعــنـا حـلـّو وضـحـكـت زهـرات الـوادي
وبـالـفــيـّـات غـنـّـيـنـا وعـالـمّـيـات تـلاقـيـنـا
وعالأغـصـان ما حـلـّـو يـنـسـانـا الـطـّيـر الـشّـادي
ونـحـنـا حـكـايـات في بـالـو ومـنـّـا نـغـمـات مـوّالـو
ولـمّـا الـنـّـسـمـات تـحـلالـو بـيـن الـغـابـات بـيـنـادي

نوتة طلو حبابنا طلو

REVIEWS

line